Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Organizację oraz zasady postępowania z dokumentacją w AWF określa "Instrukcja kancelaryjna" wprowadzona Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa nr 19/2011/2012 z dnia 02.01.2012 r.

Instrukcja kancelaryjna

Kancelaria Główna prowadzi rejestrację pism przychodzących i wychodzących. Czynna  jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 - 16.00. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. (22) 865-10-20 lub (22) 834-04-31 wew. 341.

Rejestr zamówień publiczny prowadzony jest przez Dział Zamówień Publicznych, który czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 - 16.00. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. (22) 864-18-75; 834-04-31 wew. 251, 569.

Rejestr umów i rejestr VAT prowadzony jest przez Kwesturę, która czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 - 16.00. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. (22) 834-56-13; 834-04-31 wew. 516.

Rejestr pełnomocnictw prowadzony jest przez Sekretariat Rektora, który czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 - 16.00. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. (22) 865-10-80; 834-04-31 wew. 250.

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-02-05 10:41:05 Małgorzata Derzechowska Aktualizacja artykułu
2018-02-05 10:40:32 Małgorzata Derzechowska Aktualizacja artykułu
2018-02-05 10:39:47 Małgorzata Derzechowska Aktualizacja artykułu
2018-02-05 10:36:52 Małgorzata Derzechowska Aktualizacja artykułu