Archiwum

Archiwum Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Podstawy prawne działania archiwum:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r. poz.1446).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743).

Organizację oraz zasady postępowania z dokumentacją w Archiwum AWF określa "Instrukcja archiwalna" wprowadzona Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa nr 19/2011/2012  z dnia 02.01.2012 r.


Archiwum Centralne AWF (poz. nr 5 na planie uczelni) jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 15.30.

Tel.: 22 834 04 31 wew. 375, e-mail: archiwum@awf.edu.pl

Pracownicy

mgr Halina Koprowska, specjalista, e-mail: halina.koprowska@awf.edu.pl

Anna Olborska, referent, e-mail: anna.olborska@awf.edu.pl

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-10-09 11:12:14 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 12:11:40 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 10:16:02 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 10:15:30 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 10:11:01 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 10:09:03 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 10:07:51 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 10:06:22 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 10:05:38 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 10:04:55 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu