Wydzielanie i brakowanie akt

Zakazuje się brakowania przez jednostki organizacyjne dokumentacji we własnym zakresie bez porozumienia z Archiwum zakładowym i zgody Archiwum Państwowego w Warszawie.

  1. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie jej przydatności dla celów praktycznych, wydzielenie dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę lub zniszczenie.
  2. Pracownicy jednostek Uczelni dokonują przeglądu akt kat B których okres przydatności już minął. Następnie Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji dokonuje wydzielenia tych akt na makulaturę lub zniszczenie. Z czynności związanych z brakowaniem akt Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Jeden egzemplarz protokołu wraz ze spisem przesyłany jest do Archiwum Państwowego w Warszawie w celu uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  3. Akta kategorii Bc mogą zostać wybrakowane bez przekazywania do archiwum zakładowego AWF, lecz w porozumieniu z tym archiwum. Jednostki organizacyjne Uczelni samodzielnie wydzielają na makulaturę lub zniszczenie akta kategorii Bc. Przegląd i wydzielanie materiałów archiwalnych (brakowanie) odbywa się komisyjnie. Komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej i spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Jeden egzemplarz wraz ze spisem przesyłany jest do Archiwum  Państwowego w Warszawie w celu uzyskania zgody na zniszczenie.
  4. Akta kategorii B których okres przechowywania już minął , znajdujące się w registraturach jednostek organizacyjnych AWF brakowane są pod nadzorem archiwum zakładowego AWF. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Jeden egzemplarz protokołu wraz ze spisem przesyłany jest do Archiwum Państwowego w Warszawie w celu uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-02-21 10:09:57 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 12:23:32 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 12:22:42 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 12:20:30 Katarzyna Wawrzeńczyk Utworzenie artykułu