Udostępnianie akt

 1. Archiwum zakładowe  AWF udostępnia jednostkom organizacyjnym uczelni akta na podstawie karty udostępniania akt (rewersu).
 2. Na każdą jednostkę archiwalną (teczkę akt) należy wypełnić jeden rewers.
 3. Korzystający z akt ponosi pełną odpowiedzialność za całość akt wypożyczonych i ich zwrot w oznaczonym terminie.
 4. Poza upoważnionymi pracownikami AWF do udostępniania akt na miejscu mają prawo:
  1. przedstawiciele organów administracji państwowej
  2. przedstawiciele organów administracji samorządowej
  3. przedstawiciele policji
  4. pracownicy naukowi
  5. studenci
  6. pracownicy organów statystycznych
  7. publicyści i dziennikarze
  8. osoby fizyczne.
 5. Udostępnianie akt poza upoważnionymi pracownikami Uczelni następuje wyłącznie na podstawie decyzji Rektora AWF lub osoby przezeń upoważnionej.
 6. W treści podania do Rektora o uzyskanie możliwości wglądu do prac licencjackich i magisterskich należy umieścić sygnaturę akt, imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy; podanie należy złożyć z podpisem promotora popierającym prośbę.
Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-02-21 10:09:43 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 12:16:41 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 12:16:24 Katarzyna Wawrzeńczyk Aktualizacja artykułu
2017-06-13 12:15:09 Katarzyna Wawrzeńczyk Utworzenie artykułu