2009/2010

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

2009

NUMER

DATA

DOTYCZY

61b

25.09.09

powołanie Kom.Przetarg.-sprzątanie obiektów AWF

62b

29.09.09

Powołanie Kom.Przetarg.-kompleksowa obsługa pływalni

63b

02.10.09

Wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) samochodów na terenie AWF W-wa

64

06.10.09

Sposobu rozliczania podatku VAT

64b

06.10.09

Sposobu rozliczania podatku VAT

65

15.10.09

Uniewaznienia konkursu na najem pawilonów 42 i 43

66b

19.10.09

Powołanie Komisji odbiorowej Termomodernizacja pawilonu specjalistyczno-sportowego nr 43 znajdującego się na terenie AWF W-wa

67b

19.10.09

Powołania Komisji odbiorowej zadania Termomodernizacja budynku Hotelu Maksyk znajdującego się na terenie AWF W-wa

68b

28.10.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa dynamometrów

69b

28.10.09

Powołanie Kom.Przetarg.-zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN oraz zakup urządzeń i materiałów

70b

30.10.09

Powołanie Kom.Przetarg.- prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych na 2010r. dla AWF

71b

06.11.09

Powołanie Komisji ds przejęcia przedmiotu najmu

72

09.11.09

Powołanie Komisji Przetargowej - ochrona obiektów

73b

12.11.09

Powołania Kom.Przetarg.-wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia na usługę ochrony osób i mienia AWF W-wa

74b

18.11.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego

75b

19.11.09

Powołanie Kom.Przetarg.-wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na prenumeratę i dostawę czasopism polskich na 2010 dla AWF

76b

24.11.09

Powołania Komisji ds kontroli prawidłowości przechowywania akt personalnych

77b

30.11.09

Powołania Komisji Przetarg.-dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego

78b

04.12.09

Powołanie Komisji ds odbioru dokumentacji

2010

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

08.01.10

Nadgodziny pracowników administracji

2

14.01.10

Powołanie Kom. Przetarg.-odbiór i składowanie odpadów gabarytowych

3

26.01.10

Powołanie Kom. Przetarg. - wykonanie stałej konserwacji i eksploatacji urządzeń wentylacji mechanicznej na AWF

4

05.02.10

Powołanie Kom. Przetarg.- dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego

5

09.02.10

Powołania Kom. Przetarg. - dostawa książek i czasopism specjalistycznych na 2010r.

6

18.02.10

Powołania Komisji dla zinwentaryzowania wyposażeniawynajmowanych pomieszczeń w bud. nr 57 (baraki)

7

25.02.10

Powołanie Kom. Przetargowej-dostawa etyliny i oleju napędowego

8

08.03.10

Powołanie Komisji ds. dokonania obmiaru obiektów zamkniętych Uczelni (część w-wska) i przypisanie ich jednostkom organizacyjnym

9

09.03.10

Wprowadzenie opłat za usługi kserograficzno-poligaficzne świadczone przez Sekcję Poligraficzną AWF

10

11.03.10

Powołanie Kom.Przetarg. - dostawa stacjonarnego ergospirometru

11

19.03.10

Dzień wolny - 04.06.2010 2010 roku

12

22.03.10

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego dla rozliczenia kosztów podróży służbowej

13

25.03.10

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. dokonania obmiaru obiektów zamkniętych Uczelni w jej części warszawskiej i przypisania ich jednostkom organizacyjnym

14

30.03.10

Powołanie Kom. Przetarg.- usługi poligraficzne dla AWF

15

16.04.10

Powołanie Kom. do odbioru technicznego monitoringu wizyjnego w obiektach AWF

16

16.04.10

Powołania Komisji Przetargowej - dostęp do internetu dla ZWWF

17

17.05.10

Powołanie Kom.Przetargowej - cięcie pielęgnacyjne 150 szt drzew na terenie AWF

18

20.05.10

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego dla rozliczania kosztów podróży służbowej

19

26.05.10

Powołanie Kom.Przetarg. - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia na remont krytej pływalni AWF w W-wie

20

26.05.10

Powołanie Kom.Przetarg. - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia dla opracowania dokumentacji wielobranżowej na przebudowę budynku DSŻ i Wydz. Rehabilitacji AWF w W-wie

21

31.05.10

Powołanie Kom.Przetarg. - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia na dostawę systemu do badań stabilometrycznych z ruchomą platformą wyposażony w system komputerowy

22

31.05.10

Powołanie Kom.Przetarg. - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia związanego z dostawą sprzętu komputerowego dla AWF - W-wa

23

31.05.10

Powołanie Kom.Przetarg. - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia związanego z dostawą wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń sieciowych

24

02.06.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa projektorów multimedialnych

25

08.06.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa systemu oceny toletancji wysiłku

26

16.06.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na dostawę systemu oceny i treningu koordynacji i siły mięśniowej

27

24.06.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na dostwę ergometru wózkowego

28

28.06.10

Powołanie Komisji ds. przejęcia wyposażenia i urządzeń w Pawilonach: 42 i 43

29

28.06.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników do oceny stężenia kwasu mlekowego

30

14.07.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa spirometru wraz z montażem

31

14.07.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa kserokopiarek do AWF

32

14.07.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem

33

26.07.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa urządzeń aktywnych i pasywnych sieci wraz z montażem i uruchomieniem

34

28.07.10

Powołanie Komisji Przetargowej - modernizacja węzła cieplnego w budynku Głównym AWF

35

04.08.10

Wybór oferty na prowadzenie barku w Klubie Pracownika i Studenta AWF W-wa

36

05.08.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na termomodernizację bud. D

37

05.08.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na termomodernizację bud. C

38

09.08.10

Powołanie Komisji do przygotowania wytypowanych obiektów AWF do przeprowadzenia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych

39

09.08.10

Powołanie Komisji do koordynowania prac związanych z realizacją nakazów P.S.Pożarnejnałożonych na Uczelnię

40

10.08.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa spirometru ultradżwiękowego typu Easy One wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników

41

11.08.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia na druk i dostawę książek i czasopism specjalistycznych dla AWF W-wa

42

12.08.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia na dostwę materiałów budowlanych

43

13.08.10

Zakaz organizacji imprez plenerowych w trakcie trwania Zjazdu Absolwentów AWF W-wa

44

13.08.10

Zmiana Zarządzenia w sprawie ruchu i parkowania samochodów na terenie AWF

45

18.08.10

Wybór Wykonawcy na wykonianie projektu wraz z wykonaniem przebudowy sieci teleinformatycznej w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

46

24.08.10

Wybór Wykonawcy na dostawę papierowych bonów towarowych dla AWF W-wa

47

27.08.10

Zmiana Zarządzenia w sprawie ruchu i parkowania samochodów na terenie AWF

48

27.08.10

Wybór Wykonawcy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, kserokopiarek, faksów do AWF

49

31.08.10

Wysokości kaucji w roku akademickim 2010/2011

50

31.08.10

Opłat za najem sal sportowych i saunyw Pawilonie Nr 42 i 43

51

06.09.10

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów biurowych do AWF w W-wie

52

09.09.10

Powołanie Komisji Przetargowej - sprzątanie

53

27.09.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór dostawcy płyt meblowych oraz podzespołów do montażu

54

29.09.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów WR

55

29.09.10

dot. wjazdu, ruchu i parkowania samochodów na terenie AWF W-wa

56

30.09.10

zmieniające zarządzenie w spr. wjazdu, ruchu i parkowania samochodów na terenie AWF W-wa

57

04.10.10

Opłaty na najem sal sportowych w Pawilonie nr 42 i 43

58

06.10.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na dostawę materiałów budowlanych do konserwacji i remontów

59

07.10.10

Powołanie Komisji ds. inwentaryzacji pawilonów 42 i 43

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-12-09 09:16:24 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 09:16:24 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 09:15:56 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 09:14:23 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 09:14:02 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 09:07:24 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-08 16:10:27 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-08 16:09:55 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-08 16:09:22 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-08 16:09:00 Administrator BIP Dodanie pliku