2012/2013

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

2012

NUMER

DATA

DOTYCZY

42

10.09.13

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie pomieszczeń szpitalnych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych dla studentów Wydz. Rehabilitacji

43

12.09.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa papierowych bonów towarowych dla AWF w W-wie

44

04.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie pomieszczeń szpitalnych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych dla studentów Wydz. Rehabilitacji

45

04.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie AWF na okres 36 miesięcy stałego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieci Internet

aneks-do-parkowania-1

Wprowadzenie nowego załącznika nr 2 do "Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF W-wa

46

08.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego do AWF W-wa

47

08.10.13

Wyłączenie mieszkań z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów

48

09.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - zmiana składu Komisji

49

17.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne

50

23.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych

51

29.10.13

Dzień wolny od pracy w dniu 2 listopada 2012 roku

52

07.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń sportowych

53

13.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa paczek świątecznych do AWF W-wa

54

15.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - prenumerata i dostawa czasopism zagranicznych na 2013 rok do AWF W-wa

55

21.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - prenumerata i dostawa czasopism polskich

56

29.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów biurowych dla AWF W-wa

57

04.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, kserokopiarek, faksów dla AWF W-wa

58

04.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz AWF W-wa

59

10.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników różnego rodzaju dla potrzeb AWF W-wa

60

11.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na roboty dodatkowe

2013

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

14.01.13

Powołanie Komisji Przetargowej - druk i dostawa książek naukowych i dydaktycznych z numerem ISBN dla AWF W-wa

2

16.01.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników różnego rodzaju

3

01.02.13

Powołanie Komisji Przetargowej - obsługa prawna w zakresie udzielania porad i konsultacji, sporządzania opinii prawnych w spr. związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem Uczelnią

4

05.02.13

Powołanie Komisji Przetargowej - obsługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego w spr. pracownika nie będącego nauczycielem akademickim

5

19.02.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu RTV

6

19.02.13

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie pomieszczeń oraz organizowanie zajęć praktycznych z Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego dla studentów pielęgniarstwa

7

06.03.13

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej (5/2013)

8

07.03.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa środków czystościowych dla AWF W-wa

9

11.03.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa żarówek LED dla AWF W-wa

10-Kanclerz

zmiany stawek czynszu w lokalach będących zasobami mieszkalnymi Akademii Wychowania Fizycznego

11

20.03.13

Powołanie Komisji Przetargowej - sprzedaż i dostarczenie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej

12

26.03.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego

13

27.03.13

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie pomieszczeń oraz organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów pielęgniarstwa

14

10.04.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa czasopism specjalistyczno-naukowych

15

06.05.13

Powołanie Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne

16

06.05.13

Powołanie Komisji Przetargowej - druk i dostawa książek naukowych i dydaktycznych z numerem ISBN

17

23.05.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa wody mineralnej dla AWF W-wa

18

28.05.13

Cennik usług w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF w Pięknej Górze k?Giżycka

19

13.06.13

Powołanie Komisji Przetargowej

20

17.06.13

Powołanie Komisji Przetargowej

21

17.06.13

Powołanie Komisji Przetargowej

22

20.06.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa etyliny

23

09.07.13

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie pomieszczeń szpitalnych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktycznych dla studentów Wydz. Rehabilitacji

24

10.07.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa książek specjalistycznych

25

10.07.13

Powołanie Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne

26

15.07.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa art. RTV dla AWF

27

19.07.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa systemu do wzmacniania, synchronizacji i zmiany częstotliwości z różnych sygnałów napięciowych i prądowych wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi

28

19.07.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów budowlanych

29

19.07.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa systemy do pomiaru obiektywnych parametrów związanych z oceną wychyleń postawy i równowagi w różnych warunkach zarówno w statystyce jak i dynamice wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników

30

01.08.13

Powołanie Komisji Przetargowej - wyposażenie DS Żeńskiego

31

07.08.13

Zmiana Zarządzenia Kanclerza nr 27/2013

32

08.08.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu komputerowego

33

12.08.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów budowlanych

34

23.07.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu sportowo-rekreacyjnego

35

27.08.13

Powołanie Komisji Przetargowej - organizacja zajęć praktycznych z interny i pielęgniarstwa internistycznego

36

29.08.13

Wybór oferty na najem pawilonu sportowego nr 42

37

02.09.13

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie pomieszczeń oraz organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

38

03.09.13

Wysokość kaucji w roku akademickim 2013/2014

39

11.09.13

Przyłączenie pomieszczeń po dawnej AZS-AWF W-wa do Domu Studenckiego Męskiego

40

12.09.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa 2 kamer cyfrowych

41

18.09.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa papierowych bonów towarowych

42

19.09.13

Powołanie Komisji do przeglądu sal i obiektów dydaktycznych

43

20.09.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu komputerowego do AWF

44

24.09.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego do AWF

45

01.10.13

Wprowadzenie "Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF w W-wie"

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-10-06 15:44:35 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:33:52 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:33:29 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:33:04 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:32:39 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:32:14 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:31:53 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:31:31 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:31:08 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 15:30:45 Administrator BIP Dodanie pliku