2018/2019

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

15.10.18

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu komputerowego do AWF W-wa

2

17.10.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór dostawcy sprzętu naukowo-badawczego

3

17.10.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór dostawcy sprzętu naukowo-badawczego

4

17.10.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę sprzątania obiektów AWF W-wa

5

30.10.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

6x

07.11.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - usługi ratownictwa wodnego

7

07.11.18

Powołanie Komisji Przetargowej wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na "Działanie restrukturyzacyjne w ramach zarządzania Uczelnią"

8

27.11.18

Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń przeciwpożarowych

9

27.11.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

10

10.12.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

11

13.12.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na dostawę energii elektrycznej do obiektów AWF W-wa

2019

NUMER

DATA

DOTYCZY

p.o.-1

07.01.19

Pismo okólne w sprawie składania zapotrzebowań na mat. biurowe i art. spożywcze

12

13.02.19

Powołanie Komisji Przetargowej - usługa cateringowa

13

25.02.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę sprzątania obiektów AWF

14

14.03.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie remontu instalacji zimnej wody na terenie AWF W-wa

15

09.04.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na wykonywanie usługi ochrony osób i mienia AWF W-wa

16

10.04.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie remontu instalacji zimnej wody na terenie AWF W-wa

17

17.04.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybórwykonawcy na usługe cateringową

18

24.04.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na świadczenie usług hotelowych dla AWF

19

25.04.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową- zbiorowe żywienie dla studentów AWF W-wa (obóz letni)

20

08.05.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę restauracyjną

21

08.05.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

22

09.05.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową (Gala Wyborów Miss AWF W-wa)

23

20.05.19

Określenie aktualnych cen jednostkowych odzieży i obuwia stanowiących podstawę do wypłaty ekwiwalentu za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia

24

20.05.19

Określenie aktualnej ceny ekwiwalentu za pranie

25

22.05.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - usługa cateringowa

26

31.05.19

Wysokość kaucji w Domu Studenckim w roku akademickim 2019/2010

27

03.07.19

Wprowadzenie Regulaminu systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) AWF W-wa

28

11.07.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

29

17.07.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na modernizację węzłów cieplnych

30

17.07.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wyposażenie akademików, lokali w DS Rotacyjnym i DS Męskim

31

24.07.19

Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF W-wa

32

02.08.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

33

14.08.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

34

14.08.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na "Dostosowanie pomieszczenia magazynowego na potrzeby archiwum na AWF"

35

30.08.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na naprawę chodników Alei Głównej

36

04.09.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów WR

37

18.09.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - organizacja zajęć praktycznych dla studentów WR

38

18.09.19

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2019-09-18 15:14:32 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-18 15:12:28 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-18 15:12:10 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-18 15:11:36 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-18 15:09:30 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-04 14:55:38 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-04 14:54:11 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-04 14:53:55 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-02 15:10:45 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2019-09-02 15:09:20 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku