2008/2009

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

2008

NUMER

DATA

DOTYCZY

30

29.09.08

Powołanie Kom. Przetarg. – dostawa ciekłej mieszankitlen/azot

31

02.10.08

Powołanie Kom.Przetarg.- wybór wykonawcy dla realizacjizamówienia związanego z dostawą i instalacjąsprzętu komputerowego

32

02.10.08

Wjazd, ruch i parkowanie samochodów na terenie AWF

33

06.10.08

Dnia wolnego

34

22.10.08

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa mat.budowl.

35

22.10.08

Powołanie Kom.Przetarg.-prenumerata czasopism polskich

36

22.10.08

Powołanie Kom.Przetarg.-prenumerata czasopism zagr.

37

29.10.08

Wyboru oferty na najem paw. sportowych nr 42 i 43

38

03.11.08

Wytyczenie granic DSM i DSŻ

39

17.11.08

Powołanie Kom.Przetarg.-wyk.badań podprojektu bad.

40

19.11.08

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa mat.budowl.

41

02.12.08

Powołanie Kom.Przetarg.-wywóz nieczystości stałych

42

09.12.08

Powołania Kom.Przetarg.-usługi poligraficzne

43

12.12.08

Powołanie Kom.Przetarg.-org. staży zagranicznych

2009

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

05.01.09

Wybór oferty na najem przychodni

2

05.01.09

Wybór oferty na świadczenie usług profilaktycznych

3

07.01.09

Odbiór techn.wyposażenia meblowego w D.S.Męskim

6a

29.01.09

Powołanie Kom.Przetarg.- wybór wykonawcy - konserwacja i eksploatacja urz. wentylacji mechan.

7a

11.02.09

Powołanie Kom.Przetarg. - usługi poligraficzne

4a

23.01.09

Przyłączenie 3 lokali w bud.F

5a

28.01.09

Powołanie Kom.Przetarg.-org. staży zagranicznych

8a

16.02.09

Powołanie Kom.Przetarg.- dostawa mat.budowlanych

9a

17.02.09

Cennik za miejsce noclegowe w D.S. w okresie wakacyjnym

10a

20.02.09

Wejście w zycie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w spr. wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

11a

24.02.09

Zmiany opłat za zakwaterowanie, wyżywienie i opłat za sprzęt pływający oraz jego postój

12a

25.02.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa oleju napędowego i etyliny

13

27.02.09

Zmiany Tymczasowych Wytycznych udzielania Zamówień Publicznych w AWF Warszawa

14a

03.03.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa 2 szt. cykloergometrów

15a

09.03.09

Wyposażenie pomieszczeń Uczelni w apteczki pierwszej pomocy

16a

10.03.09

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz w dziedzinie bhp

17

27.03.09

Powołania Komisji Przetargowej - zestaw komputerowy

18-1

02.04.09

Powołania Komisji Przetargowej - cykloergometr

19-1

06.04.09

Powołania Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne

20

06.04.09

Zmiany stawek czynszu w lokalu mieszkalnym orazmedia i świadczenia

21

07.04.09

Nadgodzin pracowników administracji

22-1

07.04.09

Gospodarki zużytymi materiałami eksploatacyjnymi (atramenty, kartridże do drukarek i tonery do drukarek)

23

07.04.09

Powołania Komisji Przetargowej - przebudowa siecicieplnej i wodno-kanalizacyjnej

24

09.04.09

Wyboru oferty na najem budynku stołówki AWF

25a

30.04.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa platform stabilometrycznych

26a

30.04.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa kamery termograficznej

27a

30.04.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa EMG

28a

05.05.09

Zmiany cennika opłat za miejsce noclegowe w DS w okresie wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób i grup nie będących studentami AWF

29a

06.05.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa mat. budowlanych

30

29.05.09

Regulamin Obiektów Sportowych AWF W-wa

31

29.05.09

Dni wolne od pracy

32a

08.06.09

Wytyczenia granic DSŻ i DSM na terenie AWF

33b

09.06.09

Odbioru techn. pom. wynajmowanych przez MZPN

34b

10.06.09

Ocena stanu technicznego DS Żeńskiego

35b

10.06.09

Wybór oferty na prowadzenie punktu usługowo-handlowego w holu DS Męskiego

36b

10.06.09

Powołanie Kom.Przetarg.-wybór wykonawcy - docieplenie dachu Bud. Główny (skrzydło południowe)

37b

10.06.09

Powołanie Kom.Przetarg.-wybór wykonawcy - termomodernizacja pawilonu specjalistyczno-sportowego nr 43

38b

10.06.09

Powołanie Kom.Przetarg.-wybór wykonawcy - termomodernizacja bud. hotelu Meksyk (bud. nr 53)

39b

10.06.09

Powołanie Kom.Przetarg.-wybór wykonawcy - termomodernizacja bud. DSŻ Wydz. Rehabilitacji - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej)

40b

15.06.09

Wybór oferty na najem pawilonów sportowych nr 42 i 43

42b

22.06.09

Sporządzenie protokołu dot. roszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej Podlesna

41b

16.06.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa sprzętu komputerowego

43b

22.06.09

Powołanie Kom.Przetarg. - usługi poligraficzne

44b

24.06.09

Powołanie Kom.Przetarg.- dostawa ergometru

45b

25.06.09

Powołanie Komisji - przejęcie przedmiotu najmu

46b

30.06.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa drukarek

48b

07.07.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa środków czystościowych

49b

10.07.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa przyrządów do pomiaru szybkości, gibkości i równowagi

50b

16.07.09

Powołania Kom.Przetarg.-dostawa dynamometrów

51b

21.07.09

Powołania Kom.Przetarg.-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację pływalni w budynku głównym AWF W-wa

52b

23.07.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa materiałów biurowych

53b

03.08.09

Powołanie Kom.Przetarg.-dostawa mat. eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, kserokopiarek i faksów

54b

27.08.09

Powołanie Komisji ds. przejęcia przedmiotu najmu

55

10.09.08

Wysokość kaucji za miejsce w Domu Studenckim

56

14.09.08

Powołanie komisji Przetargowej na dostawę bonów

57

15.09.08

Powołanie Komisji technicznej ds. inwentaryzacji przedmiotu najmu

58

16.09.08

Powołania Komisji odbiorowej zadania Termomodernizacjabudynku nr 9 - Akademik Żeński i WydziałRehabilitacji - etap I

59

16.09.08

Powołania Komsji odbiorowej zadania Docieplenie dachuBudynku Głównego - skrzydło południowe - etap I

60b

21.09.08

Ceny najmu sali konferencyjnej w D.S.Męskim

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-12-09 10:25:10 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:23:43 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:23:09 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:22:29 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:11:55 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:11:36 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:11:09 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:10:48 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:10:26 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-12-09 10:10:26 Administrator BIP Dodanie pliku