2016/2017

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

2016

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

25.10.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na remont pomieszczeń studenckich w DS Męskim i "F"

2

25.10.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na dostawę czasopism specjalistycznych

3

26.10.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego dla AWF W-wa

4

26.10.16

Powołanie Komisji Przetargowej - organizowanie zajęć praktycznych dla studentów WR - kierunek pielęgniarstwo

5

27.10.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na remont pomieszczeń w gmachu głównym AWF W-wa

po-1-wycinkowy-plan-zamowien-publicznych-na-2017-rok-r

29.11.16

Sporządzenie wycinkowego planu zamówień publicznych na rok 2017

6

12.12.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa i położenie wykładziny w gmachu głównym

7

06.02.17

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

8

08.03.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - usługa ochrony osób i mienia AWF W-wa

9

31.03.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na obsługę stacji uzdatniania wody oraz niecki pływalni

10

18.05.17

Cennik usług w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF w Pięknej Górze k/ Giżycka

11

19.05.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na usługę cateringową - zbiorowe żywienie dla studentów AWF W-wa - obóz letni w Ośrodku Dyd.-Sport. w Pięknej Górze

12

12.05.17

Powołanie Komisji Przetargowej - druk, wykonanie, dostawa elektronicznych książek specjalistycznych z numerem ISBN

13

29.05.17

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego dla AWF W-wa

14

04.07.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na organizowanie i prowadzenie zajęć dla studentów WR

15

13.07.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na remont pomieszczeń w gmachu głównym

16

13.07.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na "Termomodernizacja budynków AWF W-wa"

17

13.07.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na "Wdrożenie systemu e-usług w AWF W-wa"

18

26.07.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

19

01.08.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów WR

20

03.08.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę sprzątania obiektów AWF

21

17.08.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w DS Meskim

22

21.08.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie remontu bud. Akademika Męskiego

23

23.08.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową z okazji inauguracji roku akademickiego

24

07.09.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na dostawę nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do komputerów itp

25

18.09.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na dostawę papierowych bonów towarowych

26

18.09.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na wywóz nieczystości stałych z terenu AWF

27

18.09.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na "Organizowanie zajęć praktycznych dla studentów WR (pielęgniarstwo)

28

27.09.17

Powołanie Komisji Odbioru Robót - odbiór robót budowlanych oraz sporządzenie Protokołu odbioru końcowego robót

29

27.09.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na dostawę krzeseł

30

28.09.17

Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF w W-wie

31

28.09.17

Wysokość kaucji w roku akademickim 2017/2018

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2017-09-29 12:27:15 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-29 12:25:59 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-29 12:25:29 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-28 10:56:54 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-28 10:55:36 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-28 10:55:13 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-27 12:59:23 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-27 12:57:44 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-27 12:56:46 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2017-09-27 12:54:58 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku