2011/2012

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

2011

NUMER

DATA

DOTYCZY

71

05.09.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów biurowych

72

05.09.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, kserokopiarek i faksów

73

10.10.11

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF w W-wie"

74

12.10.11

Zmiana cennika opłat za miejsce noclegowe w domach studenckich w okresie wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób i grup niebędących studentami AWF

75

13.10.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na dostawę, montaż oraz uruchomienie sprzętu i oprogramowania dla potrzeb budowy sieci bazprzewodowego dostępu do Internetu w Bud. Wydz. TiR na AWF w W-wie

Regulamin-wjazdu-i-parkowania-na-AWF-Warszawa-wersja-jednolita

29.09.11

"Regulamin wjazdu i parkowania na AWF Warszawa - wersja jednolita"

76

27.10.11

Wybór Wykonawcy na dostawę paczek świątecznych dla dzieci AWF

77

10.11.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa aparatury badawczo-pomiarowej dla AWF W-wa

78

10.11.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa gazów, dzierżawa zbiornika kriogenicznego wraz z instalacją kriogeniczną oraz butli

79

14.11.11

Powołąnie Komisji Przetargowej - dostawa środków czystości dla AWF

80

15.11.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa spirometru Lungtest 1000

81

16.11.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa i prenumerata czasopism zagranicznych na 2012r.

82

17.11.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników chemicznych

83

22.11.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa systemu pomiarowego do badań całodobowej aktywności fizycznej człowieka

84

28.11.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wywóz nieczystości stałych z terenu AWF

85

02.12.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa i prenumerata czasopism polskich

86

07.12.11

Zmieniające zarządzenie w spr. wprowadzenia Wytycznych Udzielania Zamówień Publicznych w AWF W-wa

87

16.12.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wykonanie audytu zewnętrznego projektu Nr POIG.02.03.00-00-020/90

88

16.12.11

Przyłączenie pomieszczeń po dawnej siedzibie AZS-AWF W-wa do DSM

89-1

23.12.11

Wykorzystanie sal konferencyjnych i rekreacyjnych w Domu Studenckim „Męskim” i „Rotacyjnym” na zajęcia dydaktyczne.

90-2

27.12.11

Wybór najkorzystniejszych ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2012

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

02.01.12

Wprowadzenie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w AWF W-wa

Regualmin-Udzielania-Zamowienia-Publicznych-w-AWF-Warszawa-2

02.01.12

Załącznik do Zarządzenia 1/2012 - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w AWF W+wa

2

04.01.12

Powołanie Komisji Przetargowej - druk i dostawa czasopisma naukowego dla AWF W-wa

3

11.01.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego dla AWF

4

24.01.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa ergometru obciążnikowego oraz oprogramowania do cykloergometru

5

01.02.12

Wprowadzenie "Regulaminu korzystania z pralni-suszarni w domach studenckich AWF W-wa"

6

01.02.12

Wprowadzenie cennika usług w pralnio-suszarniach domów studenckich AWF W-wa

7

01.02.12

Określenie procedury decyzyjnej wykonywania robót budowlanych dodatkowych podczas realizacji inwestycji w AWF W-wa

8

01.02.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego do AWF W-wa

9

16.02.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego do AWF W-wa

10

29.02.12

Powołanie Komisji Przetargowej - prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie fizjoterapii w warunkach szpitalnych na oddziale reumoortopedii dla studentów WR

11

02.03.12

Powołanie Komisji Przetargowej - serwis gwarancyjny plus w odniesieniu do programów Info-Logic użytkowanych przez AWF W-wa

12

05.03.12

Zmiana cennika opłat za miejsce noclegowe w DS w okresie wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób i grup nie będących studentami AWF

13

05.03.12

Zmiana cennika opłat za miejsca noclegowe w AWF W-wa, bud. "F"

14

06.03.12

Powołanie Komisji zdawczo-odbiorczej - protokolarny spis wydawnictw przeznaczonych do sprzedaży

15

13.03.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa urządzeń aktywnych sieci wraz z instalacją i konfiguracją

16

14.03.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa orbitreka profesjonalnego wraz z przeszkoleniem

17

15.03.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa książek specjalistycznych oraz czasopism naukowych

18

03.04.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa ergometru pływackiego + przeszkolenie pracowników w zakresie jego obsługi oraz dostawa urządzenia do audiowizualnej stymulacji mózgu wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi

19

25.04.12

Powołanie Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne

20

15.05.12

Powołanie Komisji Przetargowej - odbiór w celu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów gabarytowych

21

21.05.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa mat. budowlanych

22

30.05.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników chemicznych

23

30.05.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa etyliny oraz oleju napędowego

24

06.06.12

Cennik opłat za miejsca w DS w okresie wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób nie będących studentami AWF

25

11.06.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników chemicznych dla AWF

26

19.06.12

Powołanie Komisji Przetargowej - wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla AWF W-wa

27

25.06.12

Wysokość kaucji w roku akademickim 2012/2013

28

26.06.12

Cennik opłat za miejsca noclegowe w AWF w W-wie, budynek "F"

29

28.06.12

Powołanie Komisji do przeglądu sal i obiektów dydaktycznych

30

29.06.12

Powołanie Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne, dostawa gadżetów reklamowych

31

29.06.12

Wyłączenie z eksploatacji II piętra w Bud. Gł. skrzydło południowe

32

29.06.12

Wprowadzenie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w AWF w W-wie

33

05.07.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego

34

11.07.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu komputerowego

35

12.07.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów obiektów AWF

36

23.07.12

Powołanie Komisji do przeprowadzenia skontrum zbiorów Biblioteki Głównej

37

24.07.12

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego

38

27.07.12

Przyłączenie mieszkań do Funduszu Pomocy Materialnej

39

27.07.12

Powołania Komisji Przetargowej - sprzęt badawczo-pomiarowy

40

13.08.12

Powołania Komisji Przetargowej - sprzęt badawczo-pomiarowy

41

17.08.12

Wykonanie projektu wyposażenia pokoi studenckich w DS Żeńskim

42

43

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-10-07 16:56:20 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:55:56 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:55:33 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:55:08 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:54:48 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:54:23 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:53:56 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:53:38 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:53:12 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:52:41 Administrator BIP Dodanie pliku