2015/2016

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

2015

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

01.10.15

Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

2

15.10.15

Dostawa aparatury badawczej z DS.-225 "PodoBaby" -wielkogabarytowy komputer do diagnozowania niemowląt i starszych dzieci.

3

15.10.15

Dostawa sprzętu naukowo- badawczego (goniometry i cyrkle kabłąkowe) wraz z przeszkoleniem pracowników.

4

21.10.15

Powołanie Komisji Przetarg. - dostawa sprzętu sportowego

5

22.10.15

Powołanie Komisji Przetarg. - zorganizowanie zajęć praktycznych - kierunek pielęgniarstwo

6

29.10.15

Powołanie Kom. Przetargowej - udostępnienie sieci Internet

7

29.10.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa mebli

8

02.11.15

Powołania komisji wybrakowania

9

02.11.15

Powołanie Komisji Odbioru Robót - budowa serwerowni NCBKF

p.o.-1

04.11.15

Plan zamówień publicznych

10

17.11.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

11

18.11.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla AWF W-wa

12

20.11.15

Powołanie Komisji Przetargowej - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji umowy oraz wykonanie sieci LAN

13

20.11.10

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na robotę budowlaną - uzupełnienie toru światłowodowego o dodatkowe kable

14

01.12.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

15

02.12.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

16

04.12.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

17

07.12.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

18

15.12.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu naukowo-badawczego tj. zestawu do analizy ruchu do platform tensometrycznych

19

15.12.15

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu naukowo-badawczego tj. systemu do pomiaru rozkładu ciśnień w postaci wkładek do buta

20

17.12.15

Powołanie Komisji Odbioru Robót - remont skrzydła południowo-zach. bud. Głównego AWF W-wa

21

05.01.16

dot. comiesięcznych opłat za udostępnienie AWF w W-wie stałego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieci Internet

22

18.01.16

Zmiana wykorzystania dwóch sal rekreacyjnych w DS Rotacyjnym

23

26.01.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa książek specjalistycznych

24

28.01.16

Procentowy podział budynku "F" w AWF W-wa w zakresie rozdziału przychodów i kosztów jego utrzymania

24.z1

Wykaz lokali mieszkalnych, biur i powierzchni gospodarczych w budynku "F"

24.z2

Procentowy podział bud. "F"

25

02.02.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na usługę sprzątania obiektów AWF W-wa

26

02.02.16

Powołanie Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne - przygotowanie i wykonanie różnych druków ogólnouczelnianych

27

16.02.16

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów

28

07.03.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego dla AWF W-wa

29

21.03.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę sprzątania obiektów AWF

30

07.04.16

Powołanie Komisji Przetargowej - druk i dostawa czasopism specjalistycznych

31

08.04.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa ławek i krzeseł szkolnych

32

12.04.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na usługę sprzątania obiektów AWF W-wa

33

13.04.16

Powołanie komisji przetargowej - dla realizacji zamówienia na usługi poligraficzne polegające na wykonaniu druków szkolnictwa wyższego

34

15.04.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu sportowego

35

02.05.16

Powołanie Komisji Przetargowej - opracowanie autorskich scenariuszy oraz wykonanie na ich podstawie filmów edukacyjnych

36

09.05.16

Cennik usług w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF w Pięknej Górze k/Gizycka

37

10.05.16

Powołanie Komisji Przetargowej - usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dla studentów AWF - obóz letni w Pięknej Górze

38

24.05.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na usługi cateringu dla AWF W-wa

39

14.06.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa + montaż projektorów multimedialnych

40

16.06.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

41

11.07.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego dla AWF W-wa

42

12.07.16

Powołania komisji przetargowej - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia na dostawę papierowych bonów towarowych do AWF w W-wa.

43

15.07.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa mat. eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, kserokopiarek i faksów

44

19.07.16

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa wyposażenia meblowego dla DS Męskiego

45

26.07.16

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na modernizację hali lekkoatletycznej

46

07.09.16

Wysokość kaucji w roku akademickim 2016/2017

47

29.09.16

Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania pojazdów na terenie AWF W-wa

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-10-25 12:41:56 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-10-25 12:39:39 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-10-25 12:38:14 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-09-29 11:48:31 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-09-29 11:46:16 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-09-29 11:45:34 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-09-07 14:00:33 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-09-07 13:58:50 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-09-07 13:57:58 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2016-09-07 13:57:58 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku