2014/2015

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

NUMER

DATA

DOTYCZY

45

19.12.14

Powołanie Kom. Przetarg. - powołanie biegłego do prac komisji

46

31.12.14

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa + instalacja sprzętu komputerowego

47

13.01.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa książek specjalistycznych z numerem ISBN

48

26.01.15

Powołanie Kom. Przetarg. - udostępnienie pom. Szpitala , prowadzenie zajęć dydakt. dla studentów WR

49

18.02.15

Powołanie Kom. Przetarg,- zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych w Akademiku Męskim

50

19.02.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu naukowo-badawczego (dostawa przenośnego ergospirometru)

51

27.02.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu naukowo-badawczego (dostawa bieżni)

52

02.03.15

Powołanie Kom. Przetarg. - wywóz nieczystości stałych

53

02.03.15

Powołanie Kom. Przetarg. - sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych komunikacji krajowej i międzynarodowej, biletów promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługa wizowania paszportów

54

19.03.15

Powołanie Kom. Przetarg. - usługi poligraficzne

55

08.04.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa fotokomórki (system pomiaru czasu)

56

15.04.15

Powołanie Komisji Likwidacyjnej ruchomych składników majątkowych

57

20.04.15

Powołanie Kom. Przetarg. - usługi poligraficzne

58

21.04.15

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji

59

21.04.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa czasopism specjalistycznych

60

27.04.15

Cennik usług w Ośrodku Dyd.-Sport. AWF w Pięknej Górze k/Giżycka

61

05.05.15

Wyposażenie pomieszczeń Uczelni w apteczki pierwszej pomocy

62

20.05.15

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

63

25.05.15

Powołanie Komisji do przeprowadzenia aukcji

64

08.06.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

65

18.06.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa mat. eksploatacyjnych do komputerów, drukarek itp

66

23.06.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa książek specjalistycznych z numerem ISBN

67

26.06.15

Wysokość kaucji w roku akademickim 2015/2016

68

30.06.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

69

06.07.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

70

08.07.15

Powołanie Komisji Odbioru Robót - przebudowa stadionu lekkoatletycznego

71

14.07.15

Powołanie Kom. Przetarg. - wybór Wykonawcy na usługę sprzątania obiektów AWF

72

16.07.15

Powołanie Kom. Przetarg. - wybór Wykonawcy na zaprojektowanie i zbudowanie łącza internetowego i elementów sieci wewnętrznej

73

24.07.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

74

28.07.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu naukowo-badawczego (platforma pomiarowa)

75

28.07.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu sportowego

76

18.08.15

Powołanie Kom. Przetarg. - udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów WR

77

28.08.15

Powołanie Kom. Przetarg. - udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów WR

78

27.08.15

Powołanie Kom. Przetarg. - organizacja zajęć praktycznych dla studentów pielęgniarstwa, studia stacjonarne, semestr zimowy

79_2014_2015

03.09.15

Powołanie Kom. Przetarg. - organizacja zajęć praktycznych dla studentów Wydziału Rehabilitacji na kierunek Fizjoterapii

80

07.09.15

Powołanie Kom. Przetarg. - zamówienia na dostawę papierowych bonów towarowych

81

17.09.15

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa wraz z instalacją rozszerzenia posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej

82

17.09.15

Powołanie Kom. Przetarg. - udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów

83

Powołanie Kom. Przetarg. - prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-10-06 16:39:02 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:38:35 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:38:12 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:37:51 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:37:25 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:37:04 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:36:41 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:36:23 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:35:46 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:35:22 Administrator BIP Dodanie pliku