2017/2018

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

2017

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

02.11.17

Powołanie Komisji Przetarg. - wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na remont oraz rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w bud. Akademika Męskiego

2

03.11.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawacy zamówienia na Organizowanie zajęć praktycznych dla studentów WR, kierunek pielęgniarstwo

3

08.11.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na usługę cateringową

4

09.11.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na usługę cateringową

5

23.11.17

Procentowe rozliczenie budynku "F" w części w-wskiej (rozdział przychodów i kosztów utrzymania)

zal.-1-do-zarz.-5

23.11.17

Wykaz lokali mieszkalnych, biur i powierzchni gospod. w bud "F"

zal.-2-do-zarz.-5

23.11.17

Procentowy podział bud. "F"

6

23.11.17

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługi poligraficzne

7-komisja-Inwentaryzacyjna

05.12.17

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej - spis majątku trwałego na polu spisowym 311-1 - Magazyn Centralny

8

15.12.17

Powołanie Komisji Przetargowej - organizacja zajęć praktycznych dla studentów WR na kierunku pielęgniarstwo

9

29.12.17

Cennik opłat za najem obiektów sportowych i dydaktycznych

zal.-1-do-zarz.-9

29.12.17

zał. 1 do zarz. 9

zal.-2-do-zarz.-9

29.12.17

zał. 2 do zarz. 9

2018

NUMER

DATA

DOTYCZY

10

01.02.18

Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF W-wa

pismo-okolne-1

24.01.18

Kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych

11

05.02.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - świadczenie usług pocztowych

12

06.02.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - świadczenie usług pocztowych

13

15.02.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - usługa cateringowa

14

15.02.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia na realizowanie zajęć praktycznych z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego

15

13.03.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na organizowanie zajęć praktycznych dla studentów WR

16

14.03.18

Powołanie Komisji do zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych

17

15.03.18

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów budowlanych

18

21.03.18

Powołanie Komisji Przetargowej - prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów WR

p.o.-4x

26.03.18

Składanie zapotrzebowań na materiały biurowe i artykuły spożywcze

19

04.04.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

20

17.04.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

21

17.04.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie remontu w DS Męskim

22

17.04.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługi ratownictwa wodnego

23

18.04.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

24

19.04.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

25

21.05.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla AWF w ramach projektu "Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF W-wa"

26

05.06.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie remontu pokoi w Akademiku Męskim oraz pomieszczeniach w Akademiku Żeńskim

27

08.06.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - dostawa sprzętu naukowo-badawczego

28

12.06.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową - zbiorowe żywienie dla studentów w Ośrodku Dyd.-Sport. w Pięknej Górze

29x

13.06.18

Szkolenia okresowego dla prac. pracujących na stanowiskach fizycznych

30

30.06.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę sprzątania obiektów AWF W-wa

31

28.06.18

Wysokość kaucji w Domu Studenckim w roku akademickim 2018/2019

32

06.06.18

W sprawie stawek czynszu w lokalach będących zasobami mieszkalnymi AWF W-wa

33

16.07.18

Regulamin organizacyjny dot. funkcjonowania obsługi ratowniczej na kąpielisku Ośrodka Dyd.-Sport. AWF w Pięknej Górze

34

24.07.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na usługę cateringową

34-a

10.08.18

W sprawie powołania komisji przetargowej

34-b

10.09.18

W sprawie powołania komisji przetargowej

34-c

17.09.18

Zmiany zarządzenia Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Nr 34/B/2017/2018 z dnia 10.08.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej

35

03.09.18

Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF W-wa

37

17.09.18

Wybór wykonawcy na dostawę sprzętu naukowo-badawczego

38

18.09.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów WR

39

19.09.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie remontu wind

40

19.09.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie remontu dachu Hali Gier

41

26.09.18

Cennik opłat za miejsce hotelowe w domach studenckich w okresie wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób i grup nie będących studentami AWF

42

28.09.18

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy na wykonanie remontu pomieszczeń oraz schodów na terenie AWF

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2018-10-03 08:53:56 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2018-10-03 08:51:58 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2018-10-03 08:51:58 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2018-10-03 08:51:33 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2018-10-01 09:44:37 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2018-10-01 09:41:34 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2018-10-01 09:41:09 Anita Głowacka vel Małecka Dodanie pliku
2018-09-21 08:40:52 Marek Himkowski Dodanie pliku
2018-09-21 08:39:04 Marek Himkowski Dodanie pliku
2018-09-21 08:34:28 Marek Himkowski Dodanie pliku