2013/2014

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

2013

NUMER

DATA

DOTYCZY

45

01.10.13

Wprowadzenie "Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF w W-wie"

46

08.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego

47

09.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu sportowo-rekreacyjnego

48

09.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa czasopism specjalistycznych naukowych z numerem ISSN

49

14.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa projektorów multimedialnych

50

21.10.13

uchylenie zarządzenia w spr. gospodarki zużytymi materiałami eksploatacyjnymi

51

23.10.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa paczek świątecznych

52

25.10.13

Ustalenie lokali mieszkalnych w bud. "F" będących w zasobach DS "Rotacyjnego"

53

04.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego

54

06.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - opracowanie dokumentacji wielobranżowej przebudowy stadionu la AWF W-wa

55

15.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego

56

20.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa segregatorów

57

22.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania dostępem do sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu

58

25.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa różnego rodzaju sprzętu i akcesoriów do DS Rotacyjnego i DS Męskiego

59

25.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego

60

27.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu badawczo-pomiarowego

61

29.11.13

Wyłączenie z granic DS Męskiego sal konferencyjnych nr 121, 221 i przekazanie ich do Wydz. WF

62

29.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa czasopism zagranicznych

63

29.11.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa czasopism polskich

64

02.12.13

Cennik opłat za miejsce noclegowe w domach studenckich w okresie wakacyjnym oraz w przypadkach wolnych miejsc dla osób i grup nie będących studentami AWF

65

02.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na udzielenie kredytu

66

03.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów budowlanych

67

06.12.13

Powołanie Komisji Odbioru Technicznego - DS Żeński

68

12.12.13

Odbiór techniczny wyposażenia pokojów studenckich i administracyjnych w DS Żeńskim AWF W-wa

69

18.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - prenumerata na 2014 rok i dostawa czasopism polskich

70

30.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu komputerowego

71

30.12.13

Powołanie Komisji Przetargowej - zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń sportowych

2014

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

20.01.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników chemicznych

2

22.01.14

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia na usługę ochrony osób i mienia

3

30.01.14

Powołanie Komisji Przetargowej - wywóz nieczystości stałych

4-komisja-druk-ksiazek

30.01.14

Powołanie Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne

5-komisja-ochrona-2014

30.01.14

Powołanie Komisji Przetargowej - usługa ochrony mienia

6

06.02.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów biurowych

7

17.02.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek, kserokopiarek i faksów

8

25.02.14

Powołanie Komisji Przetargowej - wywóz nieczystości stałych z terenu AWF

9

07.03.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu medyczno-szkoleniowego

10

14.03.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa i montaż systemu płatnego parkowania w AWF W-wa

11

17.03.14

Zmiana stawek czynszu w lokalach będących zasobami mieszkalnymi AWF

12

17.03.14

Powołanie Komisji Przetargowej - Wybór Wykonawcy na prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z Geriatrii

13

19.03.14

Powołanie Komisji Przetargowej - opracowanie dokumentacji wielobranżowej na remont skrzydła budynku głównego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

14

24.03.14

Powołanie Komisji Odbioru Robót związanych z przebudową budynku Akademika Żeńskiego AWF - W-wa

15

24.03.14

Powołanie Komisji Odbioru Robót związanych z przebudową budynku Wydz. Rehabilitacji AWF W-wa

16

25.03.14

Szkolenia okresowe BHP

17

25.03.14

Powołania Komisji Przetargowej - dostawa czasopism specjalistycznych

18

31.03.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa 36 drzwi prysznicowych i 1 kabiny prysznicowej

19

31.03.14

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na obsługę stacji uzdatniania wody oraz niecki pływalni AWF

20

02.04.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników chemicznych

21

08.04.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa materiałów biurowych

22

16.04.14

Wprowadzenie "Wytycznych Udzielania Zamówień Publicznych w AWF W-wa

23

05.05.14

Powołanie Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne

24

12.05.14

cennika usług w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF w Pięknej Górze k/Giżycka

25

12.05.14

Procentowy podział bud."F" - rozdział przychodów i kosztów jego utrzymania

26

19.05.14

Powołanie Komisji ds przeprowadzenia konkursu na dzierżawę obiektu ORK wraz z wyposażeniem

27

20.05.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa książek specjalistycznych

28

13.06.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa mat. elektrycznych

29

11.07.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa bonów towarowych

30

14.07.14

Powołanie Komisji Przetargowej - prowadzenie praktycznych zajęć dydaktycznych dla studentów WR

31

14.07.14

Powołanie Komisji Przetargowej - opracowanie dokumentacji wielobranżowej na remont skrzydła bud. głównego

32

18.07.14

Powołanie Komisji Przetargowej - przebudowa stadionu la AWF w W-wie

33

15.07.14

Powołanie Komisji Przetargowej - sprzątanie obiektów AWF

34

12.08.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa sprzętu komputerowego

35

10.09.14

Powołanie Komisji Przetargowej - udostępnienie pomieszczeń Szpitala, prowadzenie praktycznych zajęć dydaktycznych dla studentów Wydz. Rehabilitacji

36

23.09.14

Powołanie Komisji Przetargowej - zorganizowanie zajęć praktycznych dla studentów pielęgniarstwa studia stacjonarne w semestrze zimowym 2014/15

37

25.09.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa czasopism specjalistycznych

38

01.10.14

Regulamin wjazdu, ruchu i parkowania pojazdów na terenie AWF w W-wie

39

08.10.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostarczenie i montaż podłogi technicznej

40

14.10.14

Powołanie Komisji Przetargowej - zamówienie na usługi poligraficzne dla potrzeba AWF W-wa

41

15.10.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostarczenie i montaż atestowanych drzwi wejściowych dla serwerowni

42

17.10.14

Powołanie Komisji Przetargowej - dostarczenie i montaż paneli akustycznych dla serwerowni

43

12.11.14

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy dla realizacji zamówienia "Remont skrzydła płd. - zach. budynku głównego AWF W-wa

44

26.11.14

Cennik opłat za miejsce noclegowe w domach studenckich w okresie wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób i grup nie będących studentami AWF

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-10-06 16:17:50 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:17:27 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:16:55 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:16:35 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:16:11 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:15:42 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:15:17 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:15:00 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:14:33 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-06 16:14:12 Administrator BIP Dodanie pliku