2010/2011

WYKAZ ZARZĄDZEŃ KANCLERZA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

2010

NUMER

DATA

DOTYCZY

60

07.10.10

Powołania Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy na zaciągniecie przez AWF kredytu w formie linii kredytowej oraz powierzenie obsługi bieżącego r-ku bankowego

61

08.10.10

Wstrzymanie wypłacania ruchomej premii dodatkowej

62

11.11.10

Opłata za miejsca noclegowe w pokojach gościnnych w bud. "F" dla studentów studiów podyplomowych i uczestników kursów przygotowawczych

63

20.10.10

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa systemu informatycznego wspierającego prowadzenie prac bad.-naukowych oraz współdziałanie i publikację wyników prac; - dostawa serwerów i kiosków informacyjnych; integrację dostarczonego sprzętu i oprogr.; konwersję obecnie istniejących baz danych

64

25.10.10

Zmiana cennika opłat za miejsce noclegowe w domach studenckich w okresie wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób i grup nie będących studentami AWF

65

26.10.10

Powołanie Kom. Przetarg.- wybór Wykonawcy na usługi poligraficzne - wykonanie kalendarzy ściennych i ksiązkowych

66

04.11.10

Powołanie Kom. Przetarg. - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia związanego z usługą ochrony obiektów budowlanych, sportowych, osób i mienia AWF W-wa

67-2

09.11.10

Ustalenia dodatkowego świadczenia socjalnego w postaci dnia wolnego nie podlegającego odpracowaniu dla pracowników niebedących nauczycielami akademickimi

68-1

09.11.10

Powołania Komisji Przetargowej - komputery

69

10.11.10

Organizacji i przeprowadzenia próbnej ewakuacji Domu Studenckiego Męskiego

70

15.11.10

Powołanie Komisji Socjalnej - bony towarowe

71

16.11.10

Powołanie Kom. Przetargowej - wybór Wykonawcy na prenumeratę i dostawę czasopism zagranicznych na 2011 rok

72

17.11.10

Przyłączenie 2 lokali w bud."F" do DS "Rotacyjnego"

73

26.11.10

Powołanie Komisji Przetargowej - prenumerata i dostawa czasopism polskich na 2011 rok

74

29.11.10

Powołanie Komisji Odbioru Robót - "poprawa stanu sieci ciepłowniczej i zaopatrzenia w ciepło na terenie AWF - I etap"

75

29.11.10

Powołanie Komisji Odbioru Robót - termomodernizacja budynku C

76

29.11.10

Powołanie Komisji Odbioru Robót - termomodernizacja budynku D

77

01.12.10

Powołanie Kom. Przetarg. - wybór Wykonawcy na dostawę środków czystosci do AWF

78

06.12.10

Dzień wolny - 24 grudnia 2010

79

06.12.10

Powołanie Kom. Przetargowej - dostawa Wiedeńskiego Systemu Testów

80

06.12.10

Zmieniające zarządzenie w spr. wypłacania ruchomej premii dodatkowej

81

07.12.10

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa materiałów budowlanych elektrycznych

82

07.12.10

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa sprzętu AGD

83

09.12.10

Powołanie Kom. Przetarg. - dostawa kserokopiarek i projektorów

84

13.12.10

Zarządzenie zmieniające zarządzenie 78/2010 (Dzień wolny)

85

14.12.10

Powołanie Kom. Przetarg. - wywóz nieczystości

86

15.12.10

Powołanie Kom. Przetarg. - wybór Wykonawcy - ochrona obiektów budowlanych, sportowych, osób i mienia AWF

87

23.12.10

Przyłączenie 2 pomieszczeń adm.-gospod. w bud. "F" do DS Rotacyjnego

88

28.12.10

Powołanie Kom. Przetarg. - wybór Wykonawcy na kompleksową obsługę pływalni oraz stacji uzdatniania wody na terenie AWF

89

30.12.10

Koszty udostępniania obiektów i pomieszczeń dla realizacji projektu "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. W-wy"

90

31.12.10

Zmiany cennika opłat na najem obiektów sportowych i dydaktycznych

90-1i2

Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia 90/2010

90-3

Załacznik nr 3 do Zarządzenia 90/2010

91

31.12.10

owołanie Kom. Przetarg. - dostawa platformy stabilometrycznej wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem

2011

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

04.01.11

powołania Komisji Odbioru Robót Budowlanych związanych z remontem krytej pływalni AWF w Warszawie

2

01.01.11

Zmiana cennika opłat za miejsce w DS w okresie wakacyjnym oraz w przypadku wolnych miejsc dla osób i grup nie będących studentami AWF

3

14.01.11

Zmiana cennika usług w ORK

cennik-uslug-ORK-AWF-Warszawa-od-15-stycznia-2011-r.

14.01.11

załacznik do Zarządzenia 3/2011

4

25.01.11

Powołanie Komisji ds. inwentaryzacji i przejęcia bufetu w Pawilonie Sportów Walki po ustaniu dzierżawy

5

25.01.11

Zasady rozliczania zakupów, dostaw i usług na rzecz AWF-W-wa

6

07.02.11

Zmiana Zarządzenia nr 4/2011

7

08.02.11

Zmiana stawek czynszu w lokalach mieszkalnych oraz media i świadczenia

8

15.02.11

Powołanie Komisji Przetarg. - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia związanego z usługą sprzątania w obiektach AWF

9

16.02.11

Powołanie Komisji określającej stan techniczny siłowni i sprzętu dydaktycznego

10

21.02.11

Powołania Komisji Przetarg. - wybór Wykonawcy dla realizacji zamówienia na druk i dostawę książek specjalistycznych i czasopism naukowych dla potrzeb AWF w W-wie

11

15.03.11

Powołania Komisji Przetargowej - obsługa stacji uzdatniania wody oraz niecki pływalni

12

24.03.11

Powołania Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne

13

24.03.11

Powołania Komisji Przetargowej - usługi poligraficzne: dyplomy, legitymacje, indeksy, świadectwa itp.

14

30.03.11

Cennik usług świadczonych w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF w Pięknej Górze k/Giżycka

14a

30.03.11

załącznik do Zarządzenia 14/2011

15

11.04.11

owołania Komisji Przetargowej - dostawa systemu do pełnej zautomatyzowanej analizy kinematycznej ruchu ciała człowieka w przestrzeni trójwymiarowej (3D) wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi

16

12.04.11

Powołania Komisji Przetargowej - dostawa bezprzewodowego nadajnika z funkcją wejścia i wyjścia analogowego i nadajnikiem G2 wraz z montażem sprzętu, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi.

17

13.04.11

Przeprowadzenia inwentaryzacji

17a

13.04.11

załacznik do Zarządzenia 17/2011

18

13.04.11

Uchylenie zarządzenia w sprawie wypłacania ruchomej premii dodatkowej

19

21.04.11

Powołanie komisji konkursu na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

20

28.04.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa 140 koszulek kolorowych z nadrukiem

21

29.04.11

Powołanie Komisji Przetargowej - prowadzenie zajęć dydaktycznych i teoretycznych dla studentów Wydziału Rehabilitacji

22

17.05.11

Przegląd obiektów, wyposażenia, sprzętu sportowego w Ośrodku Dydaktyczno - Sportowym w Pięknej Górze

23

17.05.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa etyliny i oleju

24

17.05.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - przebudowa budynku Wydziału Rehabilitacji i DSŻ AWF-W-wa

25

18.05.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - dostawa materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów AWF W-wa

26

18.05.11

Cennik usług w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym w Pięknej Górze k/Gizycka

Z1_26

18.05.11

załącznik do Zarządzenia nr 26/2011

27

19.05.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór wykonawcy - dostawa i instalacja sprzętu komputerowego do AWF W-wa

28

24.05.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa odczynników chemicznych

29

02.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa aparatu do badań w spoczynku EKG, ciśnieniomierzy, sport testerów, elektrod wraz z montażem sprzętu, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi

30

02.06.11

Powołanie Komisji - przegląd obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Uczelni

31

06.06.11

Powołanie Komisji - wybór najkorzystniejszej oferty na wydzierżawienie obiektu Osrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF W-wa wraz z wyposażeniem

32

07.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - dostawa odczynników chemicznych dla AWF W-wa

33

08.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - dostawa sprzętu komputerowego dla AWF W-wa

34

09.06.11

Podział procentowy budynku "F" zgodnie z zajmowanymi powierzchniami

35

09.06.11

Powołanie Zespołu ds. realizacji i rozliczenia inwestycji pn. "Przebudowa budynku Wydz. Rehabilitacji AWF w W-wie" i "Przebudowa budynku Akademika Żeńskiego AWF w W-wie".

36

10.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - dostawa urządzenia służącego do pomiaru prędkości ruchu

37

13.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór WYkonawcy - usługi poligraficzne dla AWF

38

16.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - dostawa aparatury badawczo-pomiarowej do AWF (analizator segmentowy składu ciała)

39

28.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - dostawa książek specjalistycznych dla AWF

40

28.06.11

Wysokość kaucji w roku akademickim 2011/2012

41

28.06.11

Zmiana stawek czynszu oraz zmiana stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w lokalach będących zasobami mieszkalnymi AWF

42

28.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - termomodernizacja budynku głównego - Sala Senacka

43

29.06.11

Wybór najkorzystniejszej oferty na najem siłowni w pawilonie sportowym oznaczonym nr 42

44

29.06.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - remont korytarzy w bud. "F"

45

04.07.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - dostawa odczynników chemicznych dla AWF w W-wie

46

12.07.11

Unieważnienie konkursu na dzierżawę obiektu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF W-wa

47

14.07.11

owołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - zwiększenie ilości końcówek systemu udostępniającego zasoby wirtualne dla Biblioteki Głównej na terenie AWF W-wa

48

14.07.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - przygotowanie dokumentacji technicznej, zakup urządzeń, materiałów oraz wykonanie sieci szkieletowej na terenie AWF W-wa

49

18.07.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - usługi poligraficzne

50

20.07.11

Zmiana składu Komisji Przetargowej na przygotowanie dokumentacji technicznej, zakup urządzeń, materiałów oraz wykonanie sieci szkieletowej na terenie AWF W-wa

51

08.08.11

Powołanie Komisji Przetargowej - ochrona przeciwpożarowa DSM

52

08.08.11

Powołanie Komisji Przetargowej - druk i dostawa książek specjalistycznych

53

11.08.11

Powołanie Komisji Przetargowej - sprzęt badawczy

54

16.08.11

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa oprogramowania do wirtualizacji systemu informatycznego Vortalu NCBKF dla AWF

55

22.08.11

Powołanie Komisji określającej stan techniczny sal i obiektów dydaktycznych

56

24.08.11

Procentowy podział budynku "F" w AWF W-wa w zakresie rozdziału przychodów i kosztów jego utrzymania

Zalacznik-nr-1-do-Zarzadzenia-Kanclerza-nr-56-2011-WYKAZ-LOKALI-MIESZKALNYCH,-BIUR-I-POWIER

24.08.11

Załącznik do Zarządzenia 56/2011

57

25.08.11

Powołanie Komisji Przetargowej - wybór Wykonawcy - remont dachu Hali Gier

58

31.08.11

Wprowadzenie wytycznych Udzielania Zamówień Publicznych w AWF w W-wie

Wytyczne-udzielania-zamowienia-publicznych-w-AWF-Warszawa

31.08.11

Załacznik do Zarządzenia 58/2011

59-

07.09.11

Powołanie Komisji Przetargowej - fałdomierz zegarowy i kardiograf impedancyjny

60

08.09.11

Powołanie Komisji Przetargowej - elektrody, plastry i wirówki

61

09.09.11

Powołanie Komisji Przetargowej - odczynniki chemiczne

62

13.09.11

Powołanie Komisji Przetargowej - fałdomierz zegarowy, antropometr, cyrkle kabłąkowe

63

20.09.11

Przyłączenie obiektów w budynku "F" do Domu Studenckiego "Rotacyjnego"

64

21.09.11

Procentowy udział bud. "F" w AWF W-wa w zakresie rozdziału przychodów i kosztów jego utrzymania

zal.-1-do-zarzadzenia-nr-64

21.09.11

Załącznik do Zarządzenia 64/2011

65

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa papierowych bonów towarowych dla AWF W-wa

66

Dokonanie pomiaru i zużycia mediów w D.S. Męskim

67

Wprowadzenie "Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie AWF w W-wie

68

Zmiana cennika usług świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej AWF W-wa

cennik-ORK-AWF-68-2011-ostateczna-wersja

Załącznik do Zarządzenia 68/2011

69

Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa elektrod samoprzylepnych

70

Powołanie Komisji Przetargowej - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydz. Rehabilitacji

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2015-10-07 16:18:32 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:18:08 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:17:40 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:17:23 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:16:53 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:16:25 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:16:01 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:15:42 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:15:12 Administrator BIP Dodanie pliku
2015-10-07 16:14:48 Administrator BIP Dodanie pliku