2008/2009

WYKAZ UCHWAŁ SENATU 2008/2009

NUMER

DATA

DOTYCZY

1

23.09.08

przyznania medalu Zygmunta Gilewicza w 2008 roku

2

23.09.08

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009

3

23.09.08

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008 – 2009

4

23.09.08

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

5

23.09.08

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

6

23.09.08

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

7

23.09.08

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji ds. Sportu w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

8

23.09.08

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

9

23.09.08

wyboru przewodniczącego senackiej Komisji Mieszkaniowej w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

10

23.09.08

wyboru Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Bibliotecznej w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

10.a1

18.11.08

Aneks Nr 1 z dnia 18 listopada 2008 r. do Uchwały Nr 10/2008/2009 w sprawie zmiany na stanowisku zastępcy przewodniczącego Rady Bibliotecznej w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

11

23.09.08

wyboru Komisji Oceniającej w Bibliotece Głównej w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

12

23.09.08

wyboru Odwoławczej Komisji Oceniającej Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

13

23.09.08

wyboru członków senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

13.a1

21.10.08

Aneks nr 1 z dnia 21 października 2008 r. do Uchwały Nr 13/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 września 2008 roku w sprawie wyboru członków senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

13.a2

21.04.09

Aneks nr 2 z dnia 21 kwietnia 2009 r. do Uchwały Nr 13/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 września 2008 roku w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

13.a3

22.11.11

Aneks nr 3 z 22.11.2011 r. do Uchwały Nr 13/2008/2009 w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Zarządzania Majątkiem Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

14

23.09.08

wyboru członków senackiej Komisji Mieszkaniowej w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

15

23.09.08

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dr. hab. prof. AWF Zbigniewa Trzaskomy (Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej) w ramach stosunku pracy w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi na stanowisku profesora (biomechanika)

16

23.09.08

wysokości miesięcznego stypendium sportowego, stypendium motywacyjnego oraz stypendium dla studenta – stażysty przyznawanego ze środków własnego funduszu stypendialnego w roku akademickim 2008/2009

17

23.09.08

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Coventry (Coventry University)

18

23.09.08

zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

A1.64.2005.2006

23.09.08

Aneks nr 1 do Uchwały nr 64/2005/2006 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

A1.z1.64.2005.2006

23.09.08

Załącznik do Aneksu do Uchwały nr 64/2005/2006 w sprawie zmian w strukturze Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie

A1.14.2007.2008

23.09.08

Aneks nr 1 do Uchwały nr 14/2007/2008 w sprawie zmian w § 10 Statutu Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej AWF w Warszawie będącego załącznikiem do Uchwały Nr 14/2007/ 2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 roku

A2.67.2005.2006

23.09.08

Aneks nr 2 do Uchwały Nr 67/2005/2006 w sprawie zmian w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego

19

21.10.08

likwidacji przychodni lekarskiej AWF w Warszawie

20

21.10.08

powołania studiów II stopnia, kierunek Turystyka i Rekreacja, w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie studiów na tym stopniu kierunku studiów

21

21.10.08

wyboru członków senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

21.a1

18.11.08

Aneks Nr 1 z dnia 18 listopada 2008 r. do Uchwały Nr 21/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

21.a2

16.12.08

Aneks nr 2 z dnia 16 grudnia 2008 r. do uchwały Nr 21/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 października 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

21.a3

13.10.09

Aneks nr 3 z 13.10.2009 r. do Uchwały Nr 21/2008/2009 w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008-2012

21.a4

20.04.10

Aneks nr 4 z 20.04.2010 r. do Uchwały Nr 21/2008/2009 w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008-2012

21.a5

20.09.11

Aneks nr 5 z 20.09.2011 r. do Uchwały Nr 21/2008/2009 w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji Nauki w kadencji organów Uczelni 2008-2012

22

21.10.08

wyboru członków senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

22.a1

16.12.08

Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2008 r. do uchwały Nr 22/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 października 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

22.a2

21.02.12

Aneks nr 2 z 21.02.2012 r. do uchwały Nr 22/2008/2009 w sprawie: zmian w składzie senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Pomocy Dydaktycznych w kadencji organów Uczelni 2008-2012

23

21.10.08

wyboru członków senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

24

21.10.08

wyboru członków senackiej Komisji ds. Sportu w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

25

21.10.08

wyboru członków senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

25.a1

18.11.08

Aneks Nr 1 z dnia 18 listopada 2008 r. do Uchwały Nr 25/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 października 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu senackiej Komisji ds. Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

A1.25.2007.2008

21.10.08

Aneks Nr 1 z dnia 21 października 2008 r. do Uchwały Nr 25/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zgłoszonych przez dziekanów zmian w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2008/2009

A1.3.2007.2008

21.10.08

Aneks nr 1 z dnia 21 października 2008 r. do Uchwały Nr 3/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany na stanowisku sekretarza Komisji Wyborczej Uczelni w kadencji organów Uczelni 2008 - 2012

A2.9.2006.2007

21.10.08

Aneks nr 2 z dnia 21 października 2008 roku do Uchwały Nr 9/2006/2007 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat z dnia 30 stycznia 2007 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego powyższej uchwały Senatu uwzględniającego wprowadzone dotychczas zmiany

A2.z1.9.2006.2007

22.10.08

Tekst jednolity z 22 października 2008 r. do uchwały Nr 9/2006/2007 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat

26

18.11.08

zatwierdzenia składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

26.a1

14.12.10

Aneks Nr 1 z 14.12.2010 r. do Uchwały Nr 26/2008/2009 w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich w kadencji organów Uczelni 2008-2012

27

18.11.08

wyrażenia zgody na powierzenie senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych zadań wynikających z Uchwały nr 29/2006/2007 Senatu AWF z dnia 26 czerwca 2007 r., w sprawie przyjęcia w całości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych”

27.z1

18.11.08

Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH

28

18.11.08

wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu na wydzierżawienie części nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym AWF w Warszawie

29

18.11.08

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2008

29.z1

załącznik do uchwały Nr 29/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2008

30

28.11.08

80 rocznicy inauguracji pierwszego roku akademickiego 1929/30 w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego

31

16.12.08

ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich za czynności świadczone w ramach stosunku pracy

31.z1

załącznik do uchwały nr 31/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich za czynności świadczone w ramach stosunku pracy

32

16.12.08

wyrażenia opinii w sprawie mianowania dr hab. prof. AWF Jerzego Nowocienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF na czas nieokreślony

33

16.12.08

powołania składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

33.a1

14.12.10

Aneks Nr 1 z 14.12. 2010 r. do Uchwały Nr 33/2008/2009 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2008-2012

34

16.12.08

powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

34.a1

14.12.10

Aneks Nr 1 z 14.12.2010 r. do Uchwały Nr 34/2008/2009 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji organów Uczelni 2008-2012

35

16.12.08

powołania składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

35.a1

14.12.10

Aneks Nr 1 z 14.12.2010 r. do Uchwały Nr 35/2008/2009 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2008-2012

36

16.12.08

powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2008 – 2012

36.a1

14.12.10

Aneks Nr 1 z 14.12.2010 r. do Uchwały Nr 36/2008/2009 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów w kadencji organów Uczelni 2008-2012

37

16.12.08

powołania Komitetu Programowego obchodów roku jubileuszowego

38

16.12.08

zatwierdzenia regulaminu Senackiej Komisji Mieszkaniowej

38.z1

Regulamin działania Senackiej Komisji Mieszkaniowej w kadencji 2008-2012

39

27.01.09

przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2009

40

27.01.09

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2008

41

27.01.09

wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie opiniowania wniosków o zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowisku docenta

42

27.01.09

wyodrębnienia organizacyjnego Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz ustalenia jego samodzielności finansowej do wysokości przyznanych mu środków w planie rzeczowo-finansowym

43

27.01.09

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej (boisko do piłki nożnej, boisko ćwiczebne do piłki nożnej, poligon piłki nożnej oraz poligon lekkoatletyczny), położonej na dz. ew. nr 3/1 w obrębie 7-09-03, stanowiącej część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00140511/2 prowadzonej przez VI Wydz. Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, będącej własnością AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, oraz w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy

44

27.01.09

wyrażenia zgody na wydzierżawienie dwóch nieruchomości budowlanych (pawilonów specjalistyczno-sportowych: Zespół A oznaczony nr 42 – szermierka i boks oraz Zespół B oznaczony nr 43 – podnoszenie ciężarów i zapasy), będących własnością AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy

45

27.01.09

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości budowlanej (parter części A dwukondygnacyjnego Pawilonu Dydaktyczno-Naukowego oznaczonego nr 30, gdzie mieściła się Przychodnia Lekarska AWF), będącej własnością AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie przychodni lekarskiej oraz wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o wydanie zgody na zawarcie umowy na podstawie art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, z uwagi na wartość przedmiotu dzierżawy

46

17.02.09

utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

47

17.02.09

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

A3.9.2006.2007

17.02.09

zmian w uchwale w sprawie zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat z dnia 30 stycznia 2007 oraz wprowadzenia tekstu jednolitego powyższej uchwały Senatu uwzględniającego wprowadzone zmiany

A3.z1.9.2006.2007

zasad pobierania opłat za studia oraz warunków zwalniania w całości lub w części z opłat (tekst jednolity na dzień 18 lutego 2009 r.)

48

17.03.09

zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej”

49

17.03.09

wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia (nagroda indywidualna) dla dr hab. Jana Gajewskiego, pracownika AWF w Warszawie oraz za osiągnięcia naukowe dla zespołu w składzie: dr hab. prof. AWF Andrzej Kosmol, dr Bartosz Molik, dr Natalia Morgulec-Adamowicz, dr Izabela Rutkowska, dr Waldemar Skowroński, mgr Olga Bębenek, mgr Kajetan Gruszczyński, dr Józef Krzak, mgr Monika Maniak-Iwaniszewska, Urszula Dolińska, pracowników AWF w Warszawie

50

17.03.09

wyrażenia opinii w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Tadeuszowi Ulatowskiemu przez AWFiS w Gdańsku

51

17.03.09

przyjęcia zmian w Regulaminie Studiów uchwalonym w dniu 30 stycznia 2007 r. wraz z poprawkami naniesionymi w dniu 27 marca 2007 roku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów uwzględniającego wszelkie wprowadzone do niego zmiany

51.z1

Załącznik do Uchwały nr 51/2008/2009 – Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie

51.z2

Załącznik do Uchwały nr 51/2008/2009 – Regulamin Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

51.a1

21.04.09

Aneks nr 1 z dnia 21 kwietnia do Uchwały Nr 51/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia poprawek do Regulaminu Studiów (tekst jednolity uchwalony uprzednio w dniu 17 marca 2009 r.) zgłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z dnia 14 kwietnia 2009 r. oraz przyjęcia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Studiów uwzględniającego poprawki zgłoszone przez Ministerstwo

51.a1.z1

Wykaz wprowadzonych Aneksem nr 1 z dnia 21 kwietnia 2009 r. do uchwały Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie

51.a1.z2

Tekst jednolity na dzień 22 kwietnia 2009 r. – Regulamin Studiów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

52

21.04.09

pokrycia straty bilansowej za rok 2008

53

21.04.09

zatwierdzenia sprawozdania finansowego AWF w Warszawie za rok 2008

54

21.04.09

likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Rehabilitacji w Białej Podlaskiej

55

21.04.09

przeniesienia studentów studiujących w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Wydziału Rehabilitacji w Białej Podlaskiej na kierunek Fizjoterapia w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

56

21.04.09

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy naukowej z YONG IN University w Korei

A2.12.2006.2007

21.04.09

Aneks nr 2 z dnia 21 kwietnia 2009 r. do Uchwały Nr 12/2006/2007 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rekrutacji AWF w Warszawie, wprowadzonego w życie uchwałą Senatu AWF w Warszawie z dnia 27 marca 2007 roku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rekrutacji, uwzględniającego wszystkie wprowadzone dotychczas i niniejszą Uchwałą zmiany

A2.z1.12.2006.2007

Tekst jednolity na dzień 22 kwietnia 2009 – Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

57

19.05.09

wyrażenia zgody na podpisanie przez Rektora umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów AWF w Warszawie, której celem jest wydanie księgi jubileuszowej z okazji 80-lecia Uczelni

58

19.05.09

zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

59

19.05.09

zatwierdzenia zgłoszonej przez dziekanów liczby miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2009/2010

59.a1

22.09.09

Aneks nr 1 do uchwały nr 59/08/09 w sprawie zatwierdzenia zgłoszonych przez dziekanów zmian w liczbach miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w r.ak. 2009/2010

60

19.05.09

odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat pobieranych w roku akademickim 2009/2010

61

19.05.09

uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2010/2011

61.z1

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2010/2011

62

19.05.09

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej z Krajowym Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

A1.26.2007.2008

16.06.09

Aneks nr 1 z dnia 16 czerwca 2009 r. do Uchwały Nr 26/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian w załączniku do uchwały w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2009/2010

63

16.06.09

wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa AWF w Warszawie prof. zw. dr hab. Zbigniewowi Krawczykowi, powołania recenzentów dorobku naukowego kandydata oraz powołania laudatora

64

16.06.09

ustanowienia nowego sposobu uhonorowania osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla działalności i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania Medalu

64.z1

Regulamin przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

65

16.06.09

wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowy audytorium na terenie AWF w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 34 oraz na wystąpienie z wnioskiem przez Rektora Uczelni o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do planu inwestycyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

66

16.06.09

wyrażenia zgody na realizację inwestycji modernizacji DS. bloki ABC w zakresie dojść ewakuacyjnych w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego AWF Warszawa w Białej Podlaskiej oraz na wystąpienie z wnioskiem przez Rektora Uczelni o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do planu inwestycyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

67

16.06.09

wyrażenia zgody na realizację inwestycji przebudowy budynku Akademika Żeńskiego oraz na wystąpienie z wnioskiem przez Rektora Uczelni o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do planu inwestycyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

68

16.06.09

wyrażenia zgody na realizację inwestycji przebudowy budynku Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie oraz na wystąpienie z wnioskiem przez Rektora Uczelni o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do planu inwestycyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

69

14.07.09

przyjęcia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników AWF w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art.94 ust. 1 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

69.z1

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 69: Regulamin zwiększania wynagrodzeń pracowników AWF w Warszawie

69.a1

14.12.10

Aneks Nr 1 z 14.12.2010 r. do Uchwały Nr 69/2008/2009 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie zwiększania wynagrodzeń pracowników AWF w Warszawie ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 69/2008/2009 Senatu AWF w Warszawie z dnia 14.07.2009 r.

70

14.07.09

określenia kwoty środków przeznaczonych w 2009 roku na zwiększenie wynagrodzeń finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art.94 ust. 1 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

71

14.07.09

zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2009

71.z1

załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 71/2008/2009 z dnia 14.07.09 : projekt zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2009

72

14.07.09

wystąpienia o przyznanie dodatku dla Rektora AWF w Warszawie

73

14.07.09

wyrażenia opinii Senatu w przedmiocie wydzierżawienia firmie Diaverum Polska Sp. z o. o. budynku stołówki, będącego własnością AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z przeznaczeniem na prowadzenie poradni nefrologicznej i stacji dializ

A1.71.2005.2006

14.07.09

Aneks nr 1 do Uchwały Senatu nr 71/2005/2006 z dnia 19.09.2006 roku w sprawie zmian w strukturze Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie

A1.z1.71.2005.2006

załącznik nr 1 do aneksu nr 1 do Uchwały Senatu nr 71/2005/2006 : Struktura Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie po zmianach

Rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2016-01-29 12:15:20 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 12:11:54 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 12:04:29 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 12:02:48 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 12:02:11 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 12:00:26 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 11:58:50 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 11:56:40 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 11:54:42 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku
2016-01-29 11:53:13 Małgorzata Derzechowska Dodanie pliku